תפריט האתר

הבהרה בנושא תקן אופניים חשמליים:

כידוע כרגע חל בלבול בדרישות החוק לאופניים חשמליים. נבהיר פה במספר שורות את הנושא:

גיל הרכיבה באופניים חשמליות או חשמליים הוא החל מגיל 16 שנים!

הספק המנוע לא יעלה על 250 וואט!

האופניים חייבים להיות מצויידים במחזירי אור בפנס קדמי ופנס אחורי!

מהירות האופניים לא תעלה על 25 קמ"ש בכל מקרה!

ידית הגז/מצערת הגז תספק מהירות של 6 קמ"ש לכל היותר!

רכיבה על המדרכה מותרת אך ורק כשיש שביל אופניים וכשאין בנמצא כזה הרכיבה תעשה על הכביש!

אין לדבר בפלאפון בשעת הרכיבה זהו קנס מיותר!

חציית מעבר חצייה עם אופניים חשמליים תעשה בהליכה ולא ברכיבה על גבי האופניים.

אוזנייות מותרות ברכיבה על אופניים חשמליות רק באוזן אחת.

אין לחצות צומת באור אדום כשאתם רוכבים על האופניים החשמליים שלכם!

 

תקן זה מיועד לחול על אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי ,מטיפוס בעל הספק מרבי נקוב מתמיד של 0.25 קילווט שתפוקתו קטנה בהדרגה, ולבסוף מופסקת, כאשר כלי הרכב מגיע למהירות של 25 קמ"ש, או קודם לכן, אם רוכב .האופניים מפסיק לדווש תקן זה קובע דרישות בטיחות ושיטות בדיקה להערכה של התכן וההרכבה של אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי ושל מכללי המשנה עבור מערכות הניזונות ממתח סוללה שאינו גדול מ-48 וולט זרם ישר או עבור מערכות הניזונות .ממטען סוללה משולב למתח מבוא של 230 וולט תקן זה קובע דרישות ושיטות בדיקה למערכות ניהול הספק המנוע ולמעגלים חשמליים, לרבות מערכת הטעינה, להערכת התכן וההרכבה של אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי ומכללי 48-המשנה עבור מערכות הניזונות ממתח שאינו גדול מ וולט זרם ישר או עבור מערכות הניזונות ממטען משולב .למתח מבוא של 230 וולט

להתראות במאמר הבא בנושא האופניים החשמליות!

 

 

הבהרה בנושא תקן אופניים חשמליים