Kalofun Master-קל אופן מאסטר

תיאור

Kalofun Master-קל אופן מאסטר

 

האופניים המובחרים של חברת קל אופן קרוב לעשור!

גלגלי 4.0

בלמים הידראוליים

48 וולט

צג דיגיטלי

בלמי דיסק

צמיגי קנדה

שלדת אלומניום תעופתי 6061

פנסים קדמי אחורי

סבל אחורי עד 25 ק"ג

אופניים מתקפלים

פדלים מתקפלים