תפריט האתר

תקנות של משרד התחבורה בנושא האופניים החשמליים

מאמר זה ינסה לעשות סדר בבלבול בתקנות של משרד התחבורה בנושא האופניים החשמליים

הרכיבה על אופניים חשמליים תעשה בשבילי אופנים וכשאין שבילי אופניים על הכביש,
לא ניתן לרכב על המדרכות באופניים חשמליים

חבישת קסדה חובה בכל רכיבה על האופניים החשמליים.

מהירות האופניים החשמליים לא תעלה על 25 קמ"ש כשהרוכב מפדל עם עזרת המנוע החשמלי.
ידית גז/מצערת גז מותרת על פי חוק בתנאי שהשימוש בנ לא יעברו האופניים החשמליים מהירות 6 קמ"ש

משקל האופניים החשמליים לא יעלה על 30 ק"ג

הספק המנוע לא יעלה על 250 וואט

אסור לדבר בסלולרי בזמן רכיבה על האופניים החשמליים כשהטלפון ביד אלא באמצעות אוזניה או דיבורית

יש לציית לתמרורי הדרך ברכיבה באופניים חשמליים כגון רמזור אדום אין כניסה וכו

במעבר חציה יש לרדת מהאופניים ולחצות אותו בהליכה.

על גהי האופניים יותקנו פנסים מקדימה ומאחור פעמון ומחזירי אור.

הישר ממכון התקנים:

תקן זה מיועד לחול על אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי ,מטיפוס בעל הספק מרבי נקוב מתמיד של 0.25 קילווט שתפוקתו קטנה בהדרגה, ולבסוף מופסקת, כאשר כלי הרכב מגיע למהירות של 25 קמ"ש, או קודם לכן, אם רוכב .האופניים מפסיק לדווש תקן זה קובע דרישות בטיחות ושיטות בדיקה להערכה של התכן וההרכבה של אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי ושל מכללי המשנה עבור מערכות הניזונות ממתח סוללה שאינו גדול מ-48 וולט זרם ישר או עבור מערכות הניזונות .ממטען סוללה משולב למתח מבוא של 230 וולט תקן זה קובע דרישות ושיטות בדיקה למערכות ניהול הספק המנוע ולמעגלים חשמליים, לרבות מערכת הטעינה, להערכת התכן וההרכבה של אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי ומכללי 48-המשנה עבור מערכות הניזונות ממתח שאינו גדול מ וולט זרם ישר או עבור מערכות הניזונות ממטען משולב .למתח מבוא של 230 וולט

מקווים שמידע זה השכיל אותכם

רכיבה נעימה ובטוחה!

תקנות של משרד התחבורה בנושא האופניים החשמליים